Servicii de consiliere a angajatorului privind securitatea şi sănătatea în muncă

1. informarea periodică a angajatorului asupra stării de sănătate a personalului angajat.
2. identificarea si comunicarea riscului profesional către toţi factorii implicaţi in procesul muncii.
3. participarea activă la şedinţele comitetului de securitate şi sănătate în muncă.
4. consilierea angajatorului privind măsurile tehnico-organizatorice şi medicale ce se impun.
5. consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psihofiziologice ale angajatului.
6. consilierea angajatorului cu privire la protecţia maternităţii la locul de muncă potrivit normativelor în vigoare.
7. consilierea angajatorului cu privire la analizarea şi gestionarea certificatelor de concediu medical.
8. consilierea angajatorului privind reabilitarea, reorientarea şi reinserţia profesională în caz de accident de muncă.

Inapoi la Servicii