Servicii medicale de medicina muncii

1. examen medical la angajare;
2. control medical periodic;
3. examen medical de adaptare;
4. examen medical la reluarea activităţii, pentru persoanele ce întrerup activitatea mai mult de 90 de zile din motive medicale sau 6 luni din orice motiv; stabileşte aptitudinea în muncă;
5. luarea în evidenţă a certificatelor de concediu medical;
6. supravegherea aplicării legislaţiei privind riscul maternal;
7. întocmirea raportului de evaluare generală a stării de sănătate a personalului angajat;
8. prin acord între părţi se pot organiza şi măsuri specifice de prevenire a absenteismului determinat de boală prin campanii de vaccinare antigripală, antipneumococică etc.

Se efectuează investigaţii clinice şi paraclinice strict în concordanţă cu expunerea la riscurile profesionale de la locul de muncă stabilite pe baza datelor furnizate de beneficiar şi conform prevederilor H.G. Nr. 355/2007.

Inapoi la Servicii